Gtopp1
Administreres i Norge av:

Hjem

Kontaktinfo

Dokumenter for nedlastning

Nyhetsbrev

Deltagere i returordningen

Last ned dokumenter for retur av bilglass her:

En kort presentasjon av innsamling av bilglass
Faktablad om returordningen for bilglass
Avtaleskjema for samarbeid mellom deltagerbedrifter
Informasjon om stabling av frontruter i bur/containere

Oppsamlingsbur for bilglass.
• Fraktbrev for bilglass
• Fraktbrev for bilglass (digitalt

OBS!
Den digitale versjonen av "Fraktbrev for bilglass" (Pdf), må lastes ned til
din desktop
og åpnes med Adobe Acobat Pro eller Acrobat Reader.
Da kan skjemaet fylles ut digitalt og lagres. Klikk på "Send-knappen" flytter skjemaet automatisk til di
tt program for epost: - Mail, Outlook eller Hotmail, Gmail m.m.
Slik slipper du å håndskrive og scanne/fakse skjemaet før retur til oss i epost!

bur01
item5