Gtopp1
Administreres i Norge av:

Hjem

Kontaktinfo

Dokumenter for nedlastning

Nyhetsbrev

Deltagere i returordningen

Hvorfor bør du delta i glassretur?

Først og fremst bidrar du til å redusere behovet for deponi og dermed reduserer
du søppelberget. Gjenvunnet glass gir dessuten energibesparelser, da produksjon
av glass krever mye energi i smelteprosessen. Glass er i seg selv ingen stor «miljøskurk». Sand, soda og kalk er råvarer i glass som moder jord har forsynt
oss rikelig med. Hovedargumentet for din deltagelse er at du viser kunder
og leverandører at gjenvinning er viktig.

Hvem kan delta i glassretur?

Returordningen er åpen for alle som håndterer bilglass og/eller planglass. Vi har
en målsetning om at 100% av alt kassert bilglass og planglass skal gjenvinnes.
Derfor ønsker vi selvsagt ditt firma velkommen!

Hva koster det å delta i glassretur?

Kassert bilglass og planglass er som regel knyttet til en forsikringssak. De aller
fleste forsikringsselskapene betaler derfor dine kostnader 100%. Husk også på at
du faktisk har kostnader knyttet til transport og lagring dersom du selv står for håntering av kassert glass til lokalt avfallsdeponi.

retura

Hva skjer med det returnerte glasset?

Gjenvinning av glass er ikke bare et miljøvennlig tiltak. Glassretur bidrar også til å sikre leveranser av råstoff til produksjon av glassvatt i bedrifter i Norge og Sverige.
I seg selv er glassvatt et isolerende materiale i bygninger og bidrar derfor til å redusere behov for energi til oppvarming.

blomster
smily
Ønsker du å delta i

www.vitrea.no

isovermatter
Stripeny

Send en e-post og skriv at du ønsker et møte med oss.